+597 - 442886 / +597 - 443155info@physiocaresuriname.com

Wat is Fysiotherapie?

Wat is fysiotherapie?

Heeft u zich dat ooit afgevraagd? De meeste mensen in Suriname vergelijken fysiotherapie met massage, maar dat is niet correct. Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens in de dagelijkse activiteiten. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan thuis, tijdens het werk of bij het sporten. Het kunnen ook klachten zijn als gevolg van een verkeerde beweging, een (verkeers)ongeluk, ziekte of, gewoon door het ouder worden.

De kern

Wat de kern van fysiotherapie is, zou je vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Immers, er zijn verschillende specialismen binnen de fysiotherapie. Hierbij denken we o.a. aan de bekkenfysiotherapeut, de kinderfysiotherapeut, de sportfysiotherapeut, de manueel fysiotherapeut, de arbeidsfysiotherapeut en de fysiotherapeut die met ouderen werkt. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich bezighouden met specifieke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, ziekten aan het zenuwstelsel, klachten aan het kaakgewricht, klachten aan de huid zoals (brand)wonden en psychosomatische* klachten (*psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn en hyperventilatie, zijn lichamelijke klachten die lijken te worden veroorzaakt door psychische factoren zoals angst en weinig zelfvertrouwen en niet door een specifieke ziekte). De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt stoornissen in het bewegend functioneren. De klachten die de fysiotherapeut kan behandelen zijn uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, functiebeperking, conditievermindering en ademhalingsproblemen. Ook de oorzaken van de klachten kunnen verschillen. Soms gaat het om een puur lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld pijn en bewegingsbeperking na verzwikking van de enkel. Soms is er sprake van complexere omstandigheden, bijvoorbeeld nek- / schouderklachten als gevolg van langdurig en eenzijdig belasten in combinatie met een hoge werkdruk.

Kennis

De fysiotherapeut heeft kennis over het effect van ziekte of trauma op het bewegingssysteem. Het domein van de fysiotherapeut is dynamisch, waarbij het behandelen van klachten in het bewegingsapparaat en het menselijk bewegen dus centraal staan. Wij zijn specialisten in het mensen weer aan het bewegen krijgen door middel van behandeling, voorlichting, counseling, zelfmanagement en preventie. Het bepalen van de belasting (wat op je afkomt) en de belastbaarheid (wat je aan kan) van de patiënt staat volgens ons hierbij centraal. We halen het voorbeeld aan van de heer Rono, die tijdens het voetballen een knie blessure kreeg als gevolg van een sliding door een tegenstander. De (sport)fysiotherapeut zal, na een vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek, bepalen binnen welke tijd de heer Rono weer mag voetballen (belasting=voetballen en belastbaarheid=wat de knie aan kan tijdens het rennen, bal schoppen etc). Verder zal het traject van behandelen in een uitvoeringsplan worden uitgezet totdat hij ready is om te kunnen voetballen.

Fysiotherapie in Suriname

In Suriname zijn er nu ongeveer 60 fysiotherapeuten werkzaam. Meer dan de helft van de fysiotherapeuten is in Suriname aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) afgestudeerd. Zij werken in ziekenhuizen, particuliere praktijken, bejaardentehuizen, op de universiteit, het revalidatiecentrum en voor bedrijven. Zij zullen aan de hand van de klachten, in samenspraak met de patiënt en mogelijk andere gezondheidswerkers (huisartsen, verpleegkundigen, medische specialisten, tandartsen en de revalidatie arts), een behandelplan opstellen. De behandelingen kunnen bestaan uit het geven van adviezen, oefentherapie, therapeutische massage (o.a. pijndempend, mobiliserend), therapie middels verschillende elektrostimulaties, thermo- en hydrotherapie. Tegenwoordig zijn de ontwikkelingen binnen fysiotherapie meer gericht op de noodzaak en de kwaliteit van het bewegen. Zo zijn er veel wetenschappelijke onderzoekingen gedaan naar het effect van bewegen op chronische aandoeningen zoals kanker, suikerziekte, artrose of ernstige slijtage en psychische aandoeningen. Kortom, fysiotherapeuten hebben hierdoor de belangrijke taak om mensen niet alleen op het bewegend functioneren te trainen, maar ook op GEZONDHEID. Individueel wordt bepaald welke behandelmethode de voorkeur geniet, vaak worden verschillende therapievormen gecombineerd. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het doel van de behandeling is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt zijn. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten en dat u bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. De fysiotherapeut geeft verder ook preventief advies en voorlichting, bijvoorbeeld over de zit- en werkhouding.