+597 - 442886 / +597 - 443155info@physiocaresuriname.com

Diensten & Producten

Patientenzorg
  • Poliklinisch of thuiszorg
  • Klachten: diverse aandoeningen die zich uiten in een verstoorde functie van ons bewegingsapparaat zoals: orthopedische, rheumatische, neurologische, geriatrische en sportblessures, maar ook mensen met stress en andere orgaan dysfunctie problemen zoals: ademhalingsproblematiek (astma), Diabetes Mellitus (suikerziekte) en obesitas (extreem overgewicht);
  • Therapievormen: oefentherapie, fysische techniek, massage- en manueeltherapeutische handelingen, taping en andere applicaties zoals “energy healing”.
Physiofit
  • Health Fitness aan kleine groepen (6-8 mensen): Een groepsgewijs medische fitness, waarbij er wordt gewerkt aan spierkracht, coördinatie, evenwicht, cardiotraining, lenigheid en fitheid. Vanwege de grootte van de groep is een meer individuele begeleiding gewaarborgd. Het is geen gewichtsafname programma, maar wel om in conditie of fit te blijven. Periodiek worden er fitheidstesten afgenomen ter bepaling van uw vooruitgang.
  • Cardiofit: is een beweegprogramma voor mensen in de derde fase van de hart- of longrevalidatie, voor mensen met een voorgeschiedenis van hart- en of longklachten, en mensen met te hoge bloeddruk, suikerziekte en obesitas. Het doel is voornamelijk gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl, het verbeteren van de cardiovasculaire conditie, het uithoudingsvermogen van arm- en beenspieren, kernstabiliteit training, looptraining, coördinatie en evenwicht, maat en ritmiek. De Cardiofit lessen worden in de sportzaal van COVAB en de Kennedyschool verzorgd ; het is in samenwerking met de Hartstichting en heet het ” zweetclubje”.

Preventie
  • Middels PhysioFit
  • Voorlichting, advies en informatie: aan individuen en/of groepen
  • Lezingen/workshops
  • Middels massage: binnen onze praktijk onderscheiden we twee verschillende massagevormen nl. de klassieke westerse ontspanningsmassage zonder medische indicatie en/of verwijzing van een arts en de therapeutische massage als onderdeel van een fysiotherapeutische behandeling.
Werkplek screening
Screening op basis van ergonomische principes
Training en retraining (arbeidspecifiek)
In het kader van sport, jouw beroep etc.

Cursussen EHBSO
Eerste hulp vaardigheden bij sportongevallen, die aangeleerd worden aan mensen die aangesloten zijn bij een specifieke tak van sport en verantwoordelijk zijn voor eerste hulp tijdens trainingen en wedstrijden.
Fysiotherapeutische begeleiding binnen de sport (sport medisch)
Samen met een team van artsen, fysiotherapeuten en andere belangrijke actoren wordt advies en medische hulp verleend aan sporters tijdens competities.